Εταιρική Ταυτότητα

Η NRGWEB είναι σε θέση να εκτυπώσει και να παράγει ολοκληρωμένα πακέτα εταιρικής ταυτότητας με πολύ μικρό κόστος, ανεξαρτήτως ποσότητας.
Φάκελοι όλων των διαστάσεων, κάρτεςεπιστολόχαρτα μπορούν να παραχθούν γρήγορα ποιοτικά αλλά προπάντων  οικονομικά.
Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει και εκτυπώσεις καρτών με ειδική επεξεργασία όπως τοπικό UV γκοφρέ, ασημοτυπία, πλαστικοποίηση, φλόκο, κλπ.